© Tennis- en Padelvereniging De Gouwen, Bosgouw 1, 1352 GA Almere-Haven
BVG 2020
Lid worden
Hier kunt u zich aanmelden als lid van Tennis- en Padelvereniging De Gouwen via het aanmeldformulier (in PDF formaat) welke u hier kunt downloaden / opslaan / printen. U kunt het invullen en versturen naar de ledenadministratie, met een recente pasfoto. De pasfoto is nodig voor uw ledenpas (dit geldt alleen wanneer u nog geen lid bent van de KNLTB).  U bent pas gerechtigd om te tennissen als u uw KNLTB-pas heeft. Mocht u later in het jaar lid worden dan ontvangt u automatisch bericht wanneer uw pas gereed is . Actie inschrijfformulier TV De Gouwen (PDF)  Let op! Inschrijving als nieuw lid houdt niet automatisch in, dat u ook bent ingeschreven voor tennisles. U kunt zich hier inschrijven voor tennislessen.   Contributie 2019/2020 Soort lid                                                                                                               Prijs Seniorlid (op 1 januari 18 jaar of ouder, met onbeperkt speelrecht) € 165,00 65+ lid (op 1 januari 65 jaar of ouder, met onbeperkt speelrecht) € 150,00 Student (met pas) € 120,00 Junior (op 1 januari 9 jaar of ouder, met onbeperkt speelrecht) € 90,00 Puppylid (4-8 jaar, met onbeperkt speelrecht) € 35,00 Niet spelend lid € 35,00 Niet spelend lid met pas € 55,00 Tennislessen Tennisvereniging De Gouwen biedt de gelegenheid om lessen te volgen.  Opzeggen lidmaatschap U dient er rekening mee te houden dat het lidmaatschap automatisch ieder jaar met één jaar wordt verlengd. Opzeggingen dienen te geschieden uiterlijk vòòr 1 oktober van het lopende seizoen. Opzeggingen kunnen schriftelijk gestuurd worden naar de Ledenadministratie. Wanneer u opzegt door middel van een e-mail vraagt u dan altijd om een leesbevestiging en print uw opzegging uit om eventuele problemen te voorkomen! De statuten en het reglement zoals beschreven op de site www.gouwen.nl/bestuur zijn op alle leden van toepassing.  Vragen? Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog nadere vragen, dan kunt u deze kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie.  Adresgegevens ledenadministratie: Laila Tremonti e-mail: ledenadmini@gouwen.nl